فال حافظ و فال تاروت امروز شما

از امروز تا آخر هفته خودتان را در هیچ درگیری و مشاجره ای، چه در زمینه کاری و چه روابطه احساسی وارد نکنید.

ممکن است پی به چیزهایی ببرید که در گذشته حقیقت آنها از شما مخفی شده و اکنون واقعیت آنها برای شما آشکار شده است.

خطاهایی که در شریک زندگی خود می بینید دلیلی برای سرکوب کردن او نیستند، به جای اینکار بهتر است خودتان را در آینه رابطه زناشویی ببینید.

ممکن است در حال حاضر نگرانی هایی درباره انتخاب شریک زندگی خود داشته باشید.

به این وضعیت به صورت عمقی نگاه کنید و از آن فرصتی بسازید که به جای ایجاد دلزدگی و نفرت در شما رابطه تان را رشد ببخشد، فرصتی برای درک متقابل و بازگشت به روزهای خوش آغاز رابطه!

می دمد صبح و کله بست سحاب           الصبوح الصبوح یا اصحاب

می چکد ژاله بر رخ لاله           المدام المدام یا احباب

می وزد از چمن نسیم بهشت           هان بنوشید دم به دم می ناب

تخت زمرد زده است گل به چمن           راح چون لعل آتشین دریاب

در میخانه بسته اند دگر           افتتح یا مفتح الابواب

لب و دندانت را حقوق نمک           هست بر جان و سینه های کباب

این چنین موسمی عجب باشد           که ببندند میکده به شتاب

بر رخ ساقی پری پیکر           همچو حافظ بنوش باده ناب

درست است که از وقت گذراندن با دوستان و کسانی که طرز فکری شبیه به شما دارند لذت می برید، اما مواظب باشید که از وقت کار و یا خانواده برای همراهی با دوستانتان چیزی کم نکنید.

شاید این راه خوبی برای فرار کردن از مشکلاتی که الان دارید و مسئولیت هایتان باشد، اما راه حل آنها نمی تواند باشد.

یادتان باشد که در همه کار تعادل را رعایت کنید.

شما به عملگرا بودن و توانایی در استفاده از استعدادهایتان شهرت دارید و این هفته فرصتی مناسب برای پیشرفت و موفقیت شما خواهد بود، پس نگذارید هیچ کس و هیچ چیز جلوی راهتان قرار بگیرد.

ستاره ها نیز با شما یار خواهند بود و با هر شخص مهمی می توانید به راحتی قرار ملاقات بگذارید.

فال حافظ و تاروت